Besökande Piloter

Småland Airport från ovan, klubbstugan hittar du i södra änden intill parkering 6.

Trafikföreskrifter på Växjö Flygplats

Landning för utomstående flygplan är endast tillåten under flygplatsens öppetider då krävs ingen PPR. Öppettiderna hittar du i NOTAM

 

In- och Utpassering

Detta sker antingen via flygplatsens in och utgång "C" eller via klubbstugan. För att kunna komma igenom klubbstugan krävs dock att du ringt någon i klubben innan som kan komma och öppna.

 

Startavgift 

Startavgift upp till 2ton är 125 SEK + moms.

Parkeringsavgift 125 SEK + moms per dygn.

Småland Airport / ESMX

Kronobergs Radio: 118.15

Bana: 01/19, Asfalt 2100x45 m

PAPI: 01/19 ILS: 19

OBS! Det går endast att tanka när Tornet är öppet.

Kronobergstornet: +46 470-75 85 30

Mer info finns här: