Teoriundervisning

Växjö och Värnamo har gemensam flygskola. Teoriundervisningen kommer i huvudsak att genomföras i Värnamoklubbens undervisningslokal på flygfältet i Värnamo (ESMV). Teoriundervisningen sker på söndagar under hösten - vintern, med uppehåll för jul och nyår, och avslutas i april. Teoriproven utförs hos transportstyrelsens kontrollant i Värnamo.

Flygningen, den praktiska delen av utbildningen, sker parallellt med teoriundervisningen. Den största delen av flygningen brukar ske under april - juni. De elever som följer utbildningsplanen brukar bli klara under sommaren. Du kommer i huvudsak att få flyga Cessna 172 under din utbildning, och du kommer att få besöka flera olika flygplatser.

Teori i VärnamoBild från klassrummet i flygskolan