Flygplanet

Växjö Flygklubb har ett flygplan som står i varmt garage året om. Flygplanet är en Cessna 172 från 2008.

  

Teknisk Data  
Autopilot  
G1000 glascockpit  
Fullt IFR utrustad  
Marschfart                                  ca 110 kt
Bränsleförbruking                    ca 35l/h
Total Bränslemängd 200 L
Max Vikt         1150 kg