Fylla På Olja

För att bringa klarhet hur man ska kontrollera oljenivån i vår Cessna så har jag varit i kontakt med Lycoming.
Oljenivån ska kontrolleras innan dagens första flygning. Oljestickan ska tas upp och torkas av med en trasa. Därefter ska den skruvas ned fullt och sedan tas upp och kontrollera nivån. Detta för att nivån kan stiga upp på stickan efter en tid. Fyll aldrig över 8-strecket. Fyll alltid en hel flaska åt gången, halvtomma flaskor får ej ställas i hyllan för att sedan användas igen. Detta för att säkerställa att inget otillåtet hamnar i smörjsystemet.
 
Från POH
 
"CAPACITY OF ENGINE SUMP
The engine has a total capacity of 9 quarts, with the oil filter accounting
for approximately 1 quart of that total. The engine oil sump has a
capacity of 8 quarts. The engine must not be operated on less than 5
quarts (as measured by the dipstick). "
 

OBS! KOLLAS MED ORGINAL POH INNAN PUBLISERING!