— Vår Utbildning ihop med Värnamo —

Växjö och Värnamo har gemensam flygskola. Teoriundervisningen kommer att genomföras i Värnamoklubbens undervisningslokal på flygfältet i Värnamo (ESMV). Teoriundervisningen sker på söndagar under hösten - vintern, med uppehåll för jul och nyår, och avslutas i april. 

Flygningen, den praktiska delen av utbildningen, sker parallellt med teoriundervisningen. Den största delen av flygningen brukar ske under april - juni. De elever som följer utbildningsplanen brukar bli klara under sommaren. Du kommer i huvudsak att få flyga Cessna 172 under din utbildning, och du kommer att få besöka flera olika flygplatser.

— Hur det går till —

Steg för steg hur du blir pilot!

— Flygcertifikat —

PPL-certifikat (Private Pilot License) berättigar till en så kallat VFR-flygning i icke förvärvsmässig flygning enligt speciellt fastställda bestämmelser.  

VFR-flygning innebär att man i princip alltid måste ha sikt ner till marken och sikt framåt med minst 5 km.Man får ta med sig passagerare men har inte rätt till att ta emot betalning för detta, men man får dock dela på kostnaderna för flygningen. 

Certifikatet ger också rätt till flygning utomlands.Skolflygning får påbörjas när man har fyllt 16 år. Minimiålder för utfärdande av certifikat är 17 år. PPL-certifikat kan också ligga som grund för ytterligare vidareutbildning till trafikflygare.

— Klar med din utbildning —

Så vad kan du då göra när du är klar med din utbildning?

När du är klar med din utbildning har du friheten att när som helt gå in och boka flygplanet och flyga iväg till valfritt resmål. Några tips på resmål är exempelvis Visby som tar ca 1h, Bornholm 1h, Billund(Legoland) 1h 45 min, Rügen 1h 30 min och Kiel 2h.